Pożyczki na kształcenie

Już w styczniu ruszy nabór wniosków pożyczkowych w ramach Funduszu “Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej”. Fundusz OPEN to pilotażowy projekt ukierunkowany na wsparcie kształcenia ustawicznego. Przeznaczone jest dla osób pełnoletnich, zamieszkujących na obszarze Polski, chcących rozwijać swoje umiejętności i kompetencje.

Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Umowa z Ministerstwem Rozwoju dotycząca finansowania projektu została podpisana 27 czerwca 2017 r.

W ramach projektu osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych mogą wnioskować o pożyczkę przeznaczoną na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych oferowane przez krajowe i zagraniczne podmioty (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), trwające nie dłużej niż 24 miesiące.