Ośrodek Rozwoju Instrumentów Finansowych

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach

Pożyczka płynnościowa dla podmiotów ekonomii społecznej

Informacje o pożyczce oraz instrukcję złożenia wniosku w formie online znajdą Państwo na stronie Ośrodka Transferu Wiedzy i Innowacji

Kontakt dla Pożyczkobiorców w sprawie zawarcia umowy pożyczkowej oraz rozliczenia pożyczki:

E-mail: biuro2orif@frp.pl

Telefon: 87 562 79 61

Next Post

Previous Post

© 2021 Ośrodek Rozwoju Instrumentów Finansowych