Ośrodek Rozwoju Instrumentów Finansowych

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach

Pożyczka płynnościowa poir

Informujemy, iż Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach w dniu 22 września 2020 roku została wybrana przez Bank Gospodarstwa Krajowego na Pośrednika Finansowego, którego zadaniem będzie udzielanie Pożyczek Płynnościowych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 na terenie województwa podlaskiego.

Rozliczenie pożyczki

Wydatkowanie środków z pożyczki musi nastąpić w terminie do 180 dni od dnia wypłaty całkowitej kwoty pożyczki, przy czym termin 180 dni określa datę, do której mogą być wystawiane dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków.

Informacje o pożyczce oraz instrukcję złożenia wniosku w formie online znajdą Państwo na stronie Ośrodka Transferu Wiedzy i Innowacji

DOKUMENTY DO POBRANIA

Next Post

Previous Post

© 2023 Ośrodek Rozwoju Instrumentów Finansowych