Ośrodek Rozwoju Instrumentów Finansowych

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach

Kontakt

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach
ul. Tadeusza Kościuszki 62
16-400 Suwałki


Ośrodek Rozwoju Instrumentów Finansowych

  • Obsługa pożyczkobiorcy Ogólnopolskiego Programu Edukacji Narodowej
    tel. +48 87 565 14 11 | e-mail: biuro1orif@frp.pl
  • Obsługa pożyczkobiorcy w zakresie pożyczki na Inwestycje Rozwojowe, Podlaskich Funduszy Przedsiębiorczości
    oraz pożyczki płynnościowej POIR tel. 87 562 79 62 | e-mail: biuro3orif@frp.pl
  • Obsługa pożyczkobiorcy w zakresie Termomodernizacji , Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ekonomii Społecznej
    tel. 87 562 79 61 e-mail: biuro2orif@frp.pl

Szczegółowych informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia udziela:

Ośrodek Transferu Wiedzy i Innowacji
e-mail: biurootwii@frp.pl
tel. +48 87 565 13 86

© 2021 Ośrodek Rozwoju Instrumentów Finansowych