Ośrodek Rozwoju Instrumentów Finansowych

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach

Kontakt

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach
ul. Tadeusza Kościuszki 62
16-400 Suwałki


Ośrodek Rozwoju Instrumentów Finansowych

Rozliczenie wydatkowania środków, doradztwo finansowe, monitoring finansowy Instrumentu Finansowego                                    – Pożyczka Termomodernizacyjna dla Przedsiębiorstw z województwa podlaskiego.

tel. 790 420 295 ,   biuro3orif@frp.pl

Rozliczenie wydatkowania środków, doradztwo finansowe, monitoring finansowy Instrumentu Finansowego                                    – Pożyczka na Inwestycje Rozwojowe I-III z województwa podlaskiego.

tel. 790 420 295,    biuro3orif@frp.pl

Rozliczenie wydatkowania środków, doradztwo finansowe, monitoring finansowy Projektu ,,Podlaski Fundusz Przedsiębiorczości” z województwa podlaskiego.

tel.  790 420 295,    biuro3orif@frp.pl

Rozliczenie wydatkowania środków, doradztwo finansowe, monitoring finansowy Instrumentu Finansowego                                 – Pożyczka Płynnościowa POIR III.

tel.  790 420 295,    biuro3orif@frp.pl

Rozliczenie wydatkowania środków, doradztwo finansowe, monitoring finansowy w trakcie realizacji Umowy Pożyczkowej Podmiotów Ekonomii Społecznej z woj. podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego. Całkowite rozliczenie Umowy Inwestycyjnej.

tel.  507 077 338 ,   biuro2orif@frp.pl

Rozliczenie wydatkowania środków, doradztwo finansowe, monitoring finansowy w trakcie realizacji umowy Pożyczkowej Podmiotów Ekonomii Społecznej  z terenu całej Polski. Całkowite rozliczenie Umowy Inwestycyjnej.

tel.  507 077 338 ,    biuro2orif@frp.pl

Rozliczenie wydatkowania środków, doradztwo finansowe, monitoring finansowy Instrumentu Finansowego                                 – Pożyczka Płynnościowa POIR I.

tel.  790 420 295,    biuro3orif@frp.pl

Rozliczenie Pożyczki w ramach Funduszu Ogólnopolskiego Programu Edukacji Naukowej.

tel.  790 420 297,     open@frp.pl

Rozliczenie wydatkowania środków, doradztwo finansowe, monitoring finansowy Instrumentu Finansowego                                –  Pożyczka Płynnościowa POIR II.

tel.  790 420 297,     biuro1orif@frp.pl

© 2023 Ośrodek Rozwoju Instrumentów Finansowych