Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach
ul. Tadeusza Kościuszki 62
16-400 Suwałki

Szczegółowych informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia udziela:

Ośrodek Transferu Wiedzy i Innowacji
e-mail: biurootwii@frp.pl
tel. +48 87 565 14 11