Pożyczki dla firm z sektora MŚP

Działalność pożyczkowa Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości sięga roku 1996 kiedy to został uruchomiony Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości. Oferta Funduszu skierowana jest przede wszystkim do osób poszukujących źródeł finansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej i podmiotów gospodarczych we wczesnym stadium rozwoju, w tym również do podmiotów ekonomii społecznej (fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, przedsiębiorstw społecznych).