Ośrodek Rozwoju Instrumentów Finansowych

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach

Preferencyjne pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej

Informacje o pożyczce oraz instrukcję złożenia wniosku w formie online znajdą Państwo na stronie poświęconej Ekonomii społecznej w zakładce “Wsparcie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej”

Kontakt dla Pożyczkobiorców w sprawie zawarcia umowy pożyczkowej oraz rozliczenia pożyczki:

E-mail: biuro2orif@frp.pl

Telefon: 87 562 79 61

Next Post

Previous Post

© 2020 Ośrodek Rozwoju Instrumentów Finansowych